1. ÚVOD

2. Ke kapitole 2: CÍLOVÁ TLOUŠŤKA TĚŽENÝCH STROMŮ VE VÝBĚRNÉM LESE.

3. Ke kapitole 3: CÍLOVÁ TLOUŠŤKA TĚŽENÝCH STROMŮ V PASEČNÉM LESE.

3.1. Základní fakta a úvahy.

3.1.1. Tloušťková a výšková diferenciace stromů

4. Ke kapitole 3.1.2.: VZÁJEMNÁ KONKURENCE STROMŮ.

5. Ke kapitole 3.1.3.: PŘESUNY MEZI STROMOVÝMI TŘÍDAMI.

6. Ke kapitole 3.1.4.: PŘÍRŮSTOVÁ POTENCE STROMŮ PODLE JEJICH ROZMĚRŮ.

7. Ke kapitole 3.2.: DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S INDIVIDUÁLNÍM VÝBĚREM STROMŮ.

8. Ke kapitole 3.2.1.: Výběrná probírka - BORGGREVE (1881).

9. Ke kapitole 3.2.2.: METODA VÝBĚRU PODLE VOROPANOVA (1950).

10. Ke kapitole 3.2.3.: LES TRVALE TVOŘIVÝ - MÖLLER (1920)

11. Ke kapitole 3.2.4.: PŘÍRODU SLEDUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ LES - KRUTZSCH-WECK (1935), KRUTZSCH (1952).

12. Ke kapitole 3.2.5.: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH KLÁŠTERA SCHLÄGL - REININGER (1992).

13. Ke kapitole 3.2.6.: PĚSTOVÁNÍ POROSTNÍ ZÁSOBY - RUBNER (1931, 1936)

14. Ke kapitole 3.2.7.: VÝZKUMNÉ PLOCHY DEISENHOFEN - SCHMITT (1994)

15. Ke kapitole 3.2.8.: PODROSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NA BÝVALÉM LESNÍM ZÁVODĚ DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - POLENO (1967).

16. Ke kapitole 3.2.9.: POKUSNÁ PLOCHA 13 A13 NA ŠKOLNÍM POLESÍ SLŠ V TRUTNOVĚ (POLENO 1999)

17. Ke kapitole 3.3.: NÁVRH NA ŘEŠENÍ OBJEKTIVIZACE VÝBĚRU V OBNOVNÍ TĚŽBĚ.

18. Ke kapitole 3.3.1.: VÝBĚR JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ PĚSTĚNÍ LESŮ.

19. Ke kapitole 3.3.2.: PŘEDNOSTI OBNOVNÍ TĚŽBY JEDNOTLIVÝM VÝBĚREM STROMŮ.

20. Ke kapitole 3.3.3.: NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ OBNOVNÍ TĚŽBY VÝBĚREM JEDNOTLIVÝCH STROMŮ.

Ke kapitole 3.3.3.1. Předpoklady spontánní přirozené obnovy a její řízení.

Víceméně nestandardní situace vhodné pro podsadby.

21. Ke kapitole 3.3.3.2.: ZAJIŠTĚNÍ TRVALOSTI HOSPODAŘENÍ A JEHO KONTROLY

22. Ke kapitole 3.3.3.3.: PŘEDPOKLAD DALŠÍHO VÝVOJE HOPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ.

23. Ke kapitole 3.3.3.4.: ZAJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRŮSTU V PROVOZNÍ PRAXI

24. Ke kapitole 3.3.3.5.: KRITÉRIA PRO VÝBĚR STROMŮ K OBNOVNÍ TĚŽBĚ.

25. K tabulce prof. POLENA, určené k výběru stromů k obnovní těžbě.

Měřické poznatky

Metodické poznatky

26. Ke kapitole 4: DISKUSE

27. ZÁVĚR

Literatura: